ระบบเตือนภัยสึนามิ

       ซึนามิ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการป้องกันหรือการลดความเสียหายอันเกิดจากซึนามิ สามารถกระทำได้โดยการจัดทำระบบการเตือนภัย (Tsunami Warning System - TWS) ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารและผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีศูนย์เตือนภัย ซึนามิ 2 แห่ง คือ
       1. ศูนย์เตือนภัยซึนามิ อลาสกา
       2. ศูนย์เตือนภัยซึนามิ ฮาวาย

       สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีศูนย์เตือนภัยซึนามิ ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ของประเทศไทย เป็นผู้นำ คือ ดร. สมิทธิ์ อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำนายว่าจะเกิดซึนามิในประเทศไทย ได้อย่างแม่นยำเมื่อปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

        ระบบเตือนภัย ซึนามิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการโดย DART (Deep Ocean Assessment and Reporting on Tsunami) มีการติดตั้งทุ่นในทะเลเพื่อจัดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว การเปลี่ยนแปลงของคลื่นในทะเลอย่างละเอียดและตลอดเวลา (Real time) ข้อมูลที่ได้จะมีการส่งผ่านดาวเทียม NOAA GOES และถ่ายทอดสัญญาณมายังสถานีภาคพื้นดิน เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดและออกประกาศเตือนภัยต่อไป ดังภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม : National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA),
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :DART Mooring System