ทัพเรือภาคที่ 3
 

 

 

 

 

 

 
 
 


 

 

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ "ติ๊ก" เจษฎาภรณ์ ผลดี
พร้อมคณะถ่ายทำสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พลเรือโท ธราธร  ขจิตสุวรรณ  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ "ติ๊ก" เจษฏาภรณ์ ผลดี พร้อมคณะ
ถ่ายทำสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนูรักษ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๕    โดยทีมงาน นาวิเกเตอร์
จะถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับ ชีวิตนกเงือกบริเวณเกาะตะเภาน้อย และการดำน้ำดูทัศนียภาพใตัท้องทะเลเกาะตะเภาน้อย
และสารคดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยมีการถ่ายทำระหว่างวันที่ ๓ - ๖ ก.ย.๕๕   และจะออกอากาศ
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางช่อง 3 ในโอกาสต่อไป

         

 
   

ย้อนกลับ