SJ Flat News - шаблон joomla Окна
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในบังคับบัญชา พื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และนราธิวาส
16.พ.ค..2561
Rate this item
(0 votes)

S  540787128

พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในบังคับบัญชา พื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และนราธิวาส ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

S  540780128   S  540781128

S  540785128   S  540783128

Read 130 times