SJ Flat News - шаблон joomla Окна
01.มี.ค..2560

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เรือตรวจประมงทะเล ๖๐๕ ประจำพื้นที่จังหวัดกระบี่  ลาดตระเวนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ บริเวณเกาะลันตา - เกาะไหง  ตรวจเรือประมงพาณิชย์ จำนวน ๑ ลำ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

42383   42384

42385   42387

42390   42391

42392

Read 795 times