SJ Flat News - шаблон joomla Окна
28.ก.พ..2560

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เรือตรวจประมงทะเล ๖๐๕ ประจำพื้นที่จังหวัดกระบี่  ลาดตระเวนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ถึงเกาะพีพี เกาะลันตา  ตรวจเรือประมงพาณิชย์ จำนวน ๒ ลำ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

42102   42103

42104   42106

42108   42109

42110   42111

Read 894 times

Latest from