SJ Flat News - шаблон joomla Окна
28.ก.พ..2560

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๘๘ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล กรมเจ้าท่า ลาดตระเวนตรวจเรือประมงในพื้นที่ร่องน้ำตำมะลัง – เกาะตะรุเตา – ด้านใต้เกาะหลีเป๊ะ – ร่องน้ำตำมะลัง  ทำการตรวจเรือประมง จำนวน ๓ ลำ  คือ เรือถนอมชล 2 เรือมลเมืองใต้ 17 และเรือเลิศอุดมชัย 3 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

 

ก-1   ก-2

ก-4   ก  

ลิศอุดมชัย 3-1   ลิศอุดมชัย 3-8

ลิศอุดมชัย 3-10   เรือปม มลเมืองใต้ 17-1

เรือปม มลเมืองใต้ 17-4   เรือปม มลเมืองใต้ 17-9

เรือปม มลเมืองใต้ 17-10

Read 813 times Last modified on วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560 16:04