SJ Flat News - шаблон joomla Окна
การตรวจเรือประมง ของ มวก.ปมผ.ศรชล.เขต ๓ (หมวดเรือเฉพาะกิจแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓)

251917

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เรือตรวจประมงทะเล ๖๐๕ ประจำพื้นที่จังหวัดกระบี่  ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเรือประมงพาณิชย์ จำนวน ๖ ลำ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

 

   

251914   251915

251916   251918

251919   251920

251921

Read 594 times Last modified on วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560 15:11