SJ Flat News - шаблон joomla Окна
07.ก.ย..2560

 

ทัพเรือภาคที่ ๓  โดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ สั่งการให้ เรือหลวงหัวหิน และเครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ (DO-228) เข้าทำการค้นหาและช่วยเหลือไต๋เรือที่ตกน้ำ บริเวณ เกาะห้าใหญ่ จังหวัดกระบี่  โดยสรุปเหตุการณ์ ได้ดังนี้

- วันที่ ๔ ก.ย.๖๐ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.  ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากลูกเรือศรีสมุทร  ว่า นาย มานะ แซ่หลี  ไต๋เรือศรีสมุทร ตกน้ำบริเวณทิศตะวันตกของเกาะห้าใหญ่ จังหวัดกระบี่ เวลา ๒๒.๓๐ น. ทัพเรือภาคที่ ๓  สั่งการให้เรือหลวงหัวหิน ออกเรือค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริเวณเกาะห้าใหญ่

          - วันที่ ๕ ก.ย.๖๐  เวลา ๐๓.๐๐ น. เรือหลวง หัวหิน ได้ทำการค้นหาจนพบกับ เรือประมง ศรีสมุทร และได้ทำการสอบถาม นายสราวุธ อันอาจ ลูกเรือ เกี่ยวกับไต๋เรือที่พลัดตกน้ำไป ทราบว่าเมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. ไต๋เรือได้เข้าห้องน้ำ และคาดว่าหลังจากนั้นน่าจะพลัดตกน้ำ

เมื่อเรือหลวงหัวหิน  ได้รับข้อมูลดังกล่าว จึงได้ดำเนินการทำการค้นหา บริเวณเกาะห้าใหญ่  โดยเริ่มทำการค้นหาผู้ประสบภัยในบริเวณแลต ๐๗  องศา ๒๓.๕ ลิปดา เหนือ  ลอง ๙๘ องศา ๔๘.๖  ลิปดา ตะวันออก รัศมีพื้นที่การค้นหา ๑๐ ตารางไมล์ โดยพิจารณาทิศทางของกระแสน้ำและกระแสลม เพื่อคาดการณ์ว่าคนตกน้ำนั้นจะลอยไปบริเวณไหนของทะเล

-  วันที่ ๕ ก.ย.๖๐  ๑๐.๐๐ น. นายกล้าณรงค์ แซ่หลี ได้นำเรือสปีดโบ๊ท จำนวน ๒ ลำ ออกมาช่วยค้นหา ไต๋เรือศรีสมุทร บริเวณเกาะห้าใหญ่  เวลา ๑๓.๒๕ น.  ทัพเรือภาคที่ ๓ สั่งการให้หมวดบินกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ (มวบ.กปก.ทรภ.๓)  จัดเครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ (DO-228)  ขึ้นบินทำการค้นหาไต๋เรือที่ตกน้ำ อีกทางหนึ่ง

จากการลาดตระเวนของเรือหลวงหัวหิน อย่างต่อเนื่องทำให้ได้พบผู้ประสบภัย ในวันที่ ๖ ก.ย.๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ซึ่งผู้ประสบภัยนั้นได้เกาะโฟมลอยน้ำอยู่บริเวณใต้เกาะรอก จังหวัดตรัง จากการสังเกตผู้ประสบภัยมีอาการอ่อนแรง ผิวหนังซีด จึงขอให้เรือสปีคโบ้ท ที่ร่วมค้นหา นำส่งผู้ประสบภัยที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งโรงพยาบาลตรวจสอบอาการต่อไป และในเวลา ๑๖.๔๕ น. ได้นำผู้ประสบภัยส่งถึงโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เรียบร้อย

และในวันที่ ๗ ก.ย.๖๐  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ผู้บังคับการเรือหลวงหัวหิน และ นายทหารประจำเรือ ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการป่วยของ นายมานะ แซ่หลี ไต๋เรือประมงศรีสมุทร  ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ซึ่งมีแผลจากการถูกแดดเผาบริเวณหน้าอกและคอ อาการโดยรวมมีความปลอดภัยแล้ว และมีขวัญกำลังใจดี

 

งานนำเสนอ1.jpg 11952   งานนำเสนอ1952

งานนำเสนอ1.jpg12952   งานนำเสนอ1.jpg13952

งานนำเสนอ1.jpg14952   งานนำเสนอ1.jpg15952

19351952   19353952

49549952   19352952

Read 929 times Last modified on วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 10:31

Latest from