SJ Flat News - шаблон joomla Окна

ทัพเรือภาคที่ 3  มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณชายฝั่งจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม 6 จังหวัด มีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเล ประมาณ 300 ไมล์ทะเลและพื้นที่ในทะเลอันดามัน ซึ่งมิใช่ทะเลอาณาเขตของประเทศอื่นโดยมีน่านน้ำติดต่อกับน่านน้ำประเทศ เพื่อนบ้าน ได้แก่

- ด้านเหนือติดต่อกับประเทศพม่า
- ด้านตะวันตกติดต่อกับประเทศอินเดีย
- ด้านไต้ติดต่อกับประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเชีย

phuket3  map1